شناسه : 19930016

تپه ای شگفت انگیز در شرق مروست


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، تپه دوهل زنان در شرق مروست از عجایب طبیعت شهرستان خاتم می باشد. این تپه که در حدود بیست کیلومتری شرق مروست واقع گردیده امروز مورد بازدید زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم و شرافت، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت. این تپه ماسه ای که در شیب تند یک کوه نسبتاً  مرتفع واقع شده به علت صدایی که اغلب عصرها از آن شنیده می شود به دوهل زنان معروف است. علی رغم قرار گرفتن در شیب تند یک کوه صخره ای، ذرات شن و ماسه این تپه هرگز به دامنه کوه غلت نخورده و در عصرها سرازیر نمی شود و حتی اگر با هر وسیله ای این ماسه ها را به پائین تپه و دامنه کوه سرازیر کنیم، باز هم ماسه ها عصر هنگام با یک نظم دیدنی و شگفت آور به جای اولیه خود بر می گردند. به نظر می رسد که این تپه دارای خواص مغناطیسی فوق العاده ای است و جا دارد زمین شناسان و علاقه مندان به کنجکاوی در طبیعت، مطالعات بیشتری روی آن  داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، تپه دوهل زنان در شرق مروست از عجایب طبیعت شهرستان خاتم می باشد. این تپه که در حدود بیست کیلومتری شرق مروست واقع گردیده امروز مورد بازدید زاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم و شرافت، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت.

این تپه ماسه ای که در شیب تند یک کوه نسبتاً  مرتفع واقع شده به علت صدایی که اغلب عصرها از آن شنیده می شود به دوهل زنان معروف است. علی رغم قرار گرفتن در شیب تند یک کوه صخره ای، ذرات شن و ماسه این تپه هرگز به دامنه کوه غلت نخورده و در عصرها سرازیر نمی شود و حتی اگر با هر وسیله ای این ماسه ها را به پائین تپه و دامنه کوه سرازیر کنیم، باز هم ماسه ها عصر هنگام با یک نظم دیدنی و شگفت آور به جای اولیه خود بر می گردند.

به نظر می رسد که این تپه دارای خواص مغناطیسی فوق العاده ای است و جا دارد زمین شناسان و علاقه مندان به کنجکاوی در طبیعت، مطالعات بیشتری روی آن  داشته باشند.آدرس کوتاه :