تيتر اخبار شهرستان

تيتر اخبار شهرستان


تيتر اخبار شهرستان
                     تيتر اخبار شهرستان خاتم
67.    «بيانيه» بيانيه فرماندار خاتم به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به كشور
202.   خبرهای کوتاه از نماينده مجلس
213.     بيانيه فرماندار شهرستان خاتم در مورد برگزاري يادواره شهداي اين شهرستان
 
 
 
شهرستان خاتم