توليد مستند جنگل باغ شادی در سیمای شبکه تابان

توليد مستند جنگل باغ شادی در سیمای شبکه تابانزوایا و جنبه های مختلف جنگل از لحاظ جغرافیایی و انسانی و گونه های گیاهی و جانوری و بهره برداری از محصولات جنگل و میوه درختان بادام جنگل دهستان چاهك شهرستان خاتم مستند جنگل باغ شادی را شکل داد .

سید محسن شمس الدینی محقق و تهیه کننده جنگل باغ شادی زندگی ساکنان ، جنگل نشینان و ارتزاق آنها و مشکلات و درآمد زایی در این جنگل را در مستند جنگل باغ شادی به تصویر کشیده است .

جنگل باغ شادی با اجرای فاطمه زارع و کارگردانی محسن عباسی و تصویر ابوالفضل دهقانی زاده و صدابرداری حمید خرداد مهر به مدت 25 دقیقه درسیمای شبکه تابان تولید و تهیه شده است .