شناسه : 338922

توسعه عمران شهري در دستور كار اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم قرار گرفت


  " محمود زارع فتح آباد " دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم گفت : كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است . ايشان با اشاره به جلسه اي كه به همين منظور با موضوع توسعه   عمران شهري برگزار گرديده گفت : مقرر شد مدت پانزده روز آينده استعلام محيط زيست انجام و از طريق اداره راه و شهرسازي پيگيري گردد . زارع فتح آباد همچنين اعلام داشت پروژه هاي پيشنهادي شهرداري هرات با اولويت عمران شهري و با حمايت فرمانداري خاتم در سال جاري انجام ميگردد . وي به پروژه هايي همچون ساماندهي ميدان ورودي شهر هرات ، روكش آسفالت معابر ، تكميل پارك وليعصر (عج) هرات ، زير سازي و جدول گزاري خيابانهاي باغ رحيم – نشاط – امام خميني (ره) – زرگر آباد – سيد كرم و تملك زمين پارك ورودي شهر هرات اشاره نمودند .     

 

" محمود زارع فتح آباد " دبير اتاق طرح و توسعه شهرستان خاتم در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم گفت : كارگاههاي مزاحم شهري موضوعي كه مدتها مسكوت مانده بود با جديت از سوي اتاق در حال پيگيري است .

ايشان با اشاره به جلسه اي كه به همين منظور با موضوع توسعه  عمران شهري برگزار گرديده گفت : مقرر شد مدت پانزده روز آينده استعلام محيط زيست انجام و از طريق اداره راه و شهرسازي پيگيري گردد .

زارع فتح آباد همچنين اعلام داشت پروژه هاي پيشنهادي شهرداري هرات با اولويت عمران شهري و با حمايت فرمانداري خاتم در سال جاري انجام ميگردد .

وي به پروژه هايي همچون ساماندهي ميدان ورودي شهر هرات ، روكش آسفالت معابر ، تكميل پارك وليعصر (عج) هرات ، زير سازي و جدول گزاري خيابانهاي باغ رحيم – نشاط – امام خميني (ره) – زرگر آباد – سيد كرم و تملك زمين پارك ورودي شهر هرات اشاره نمودند .  

 

آدرس کوتاه :