توسعه شهرستان خاتم با ید برمبنای واقعیت ها و پتانسیل های فعلی شهرستان باشد

توسعه شهرستان خاتم با ید برمبنای واقعیت ها و پتانسیل های فعلی شهرستان باشد


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم گفت : توسعه شهرستان خاتم باید برمبنای واقعیت ها وپتانسیل های فعلی دراین شهرستان اتفاق بیافتد .

به گزارش روابط عمومی فرماندار خاتم "محمد علی شاه حسینی" در جمع  جوانان هیات انصار المهدی (عج) شهرستان خاتم با بیان مطلب فوق تصریح کرد: جلساتی که  برای پیشبرد وارتقاء جایگاه شهرستان تشکیل می شود  خیلی مهم وارزشمند است و همه مسئولین باید از نظرات و پیشنهادات خوب وسازنده استفاده کنند

فرماندار خاتم در بخش دیگری از سخنان خود حمایتش را از برنامه های فرهنگی اعلام داشت وافزود: محدودیت امکانات واعتبارات نباید بهانه ای برای کوتاهی در مسائل فرهنگی شود.وی درادامه خاطر نشان کرد: هنر شما جوانان هئیتی  وفعالان فرهنگی ، گسترش وبسط فرهنگ علوی و هوشیار نمودن  خانواده ها در خصوص آسیب های اجتماعی  و ... درجامعه مي باشد.