توزیع مرحله اول بسته های لوازم التحریر و مواد ضدعفونی در قالب طرح کمک های مومنانه

توزیع مرحله اول بسته های لوازم التحریر و مواد ضدعفونی در قالب طرح کمک های مومنانهبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: گفتنی است در این طرح ۳۰۰ بسته لوازم التحریر و بهداشتی به ارزش ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بین دانش آموزان و خانواده های نیازمند شهرستان توزیع شد.