توزيع كمكهاي هلال احمر بين سيل زدگان بخش مركزي با حضور فرماندار

توزيع كمكهاي هلال احمر بين سيل زدگان بخش مركزي با حضور فرماندار


سرپرست هلال احمر خاتم اعلام كرد

وي اضافه كرد اين اجناس بنا بر بازديدهايي كه توسط فرماندار ، بخشدار و اينجانب از روستاهاي بخش مركزي صورت گرفت در بين كليه اهالي روستا ي باغ معدن و بعضي از ساكنين روستاهاي چاهك ،شهرياري ،خوانسار، و بختياري توزيع گرديد .

سيد ناصر امامي فرماندار و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان خاتم در حاشيه اين برنامه بابت اين اقدام خداپسندانه در بازتواني سيل زدگان از همكاري مدير كل محترم مديريت بحران ،مدير عامل جمعيت هلال احمر استان و فعاليت سرپرست جمعيت هلال احمر شهرستان خاتم تقدير و تشكر نمود و خواستار استقرار ،تامين نيروي انساني و تجهيز انبار امدادي شعبه خاتم جهت استفاده در مواقع اضطراري از جمعيت هلال احمر استان شد.

وي افزود متاسفانه در سيل اخير حدود 200 منزل مسكوني در بخش مركزي دچار خسارت و آبگرفتگي شد به طوريكه 25 منزل مسكوني روستاي باغ معدن نياز به ترميم و مرمت اساسي دارد و مي طلبد مسئولين استاني و كشوري اعتباري در اين جهت در نظر گيرند . ضمن اينكه امكان نشست تعدادي از منازل مسكوني در روستاها درچند روز آينده وجود دارد و انتظار مي رود حجم خسارت بيش از مبلغ  برآورد شده باشد.