تودیع و معارفه شهردار مروست برگزارشد

تودیع و معارفه شهردار مروست برگزارشد


با حضور مدیر کل امور شهری استانداری یزد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم با حضور مدیر کل امور شهری استانداری یزد ، سرپرست فرمانداری خاتم و روسای ادارات  سید مهدی رضوی به عنوان شهردار جدید معرفی و از زحمات علیرضا فلاحتی سرپرست شهرداری قدردانی شد.

دراین جلسه "غلامرضا عطائی"سرپرست فرمانداری خاتم ضمن تبریک دهه امامت و فرارسیدن عید غدیر خم خواستار همکاری کلیه ادارات در جهت توسعه وشکوفائی شهر مروست شد.

درادامه مدیر کل امورشهری استانداری اززحمات علیرضا فلاحتی درمدت تصعدی شهرداری مروست تقدیر و تشکر کرد و براهتمام شهرداریها برروی سرمایه گذاری پایدار تاکید نمود.