شناسه : 342412
فرماندار خاتم خواستار شد؛

توجه و رسیدگی به مشکلات کشاورزان و بهره برداران از سوی شرکت آب منطقه ای استان


فرماندار شهرستان خاتم با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان دیدار و گفتگو کرد و دراین دیدارفرماندارخاتم خواستار توجه و رسیدگی به مشکلات کشاورزان و بهره برداران ازسوی شرکت آب منطقه ای شد.
فرماندار خاتم خواستار شد؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این دیدار که دردفتر  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان برگزارشد"محمد علی شاه حسینی" فرماندارخاتم  با اشاره به قابلیت های کشاورزی در شهرستان خاتم گفت : یک چهارم منابع آبی استان درشهرستان خاتم می باشد و نزدیک به 600حلقه چاه دراین منطقه وجودارد.

آدرس کوتاه :