توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست در اولويت برنامه هاي عمراني قرار دارد

توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست در اولويت برنامه هاي عمراني قرار دارد


فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم درديدار اعضاي شوراي شهر هرات با ايشان، با اشاره به اينكه توجه به مبلمان شهري هاي هرات و مروست از موضوعات مهمي است كه بايد دراولويت هاي برنامه هاي عمراني قرار بگيرد از مسئولين شهري خواست تا توجه بيشتري به مبلمان شهر هرات داشته باشند و درساماندهي آن تلاش مضاعف نمايند.

دراين جلسه اعضاي شوراي شهر هرات ضمن تبريك انتخاب فرماندار جديد به بيان نقطه نظرات و ديدگاههاي خود درخصوص شهر هرات پرداخته و مسائل ومشكلات شهر وشهرداري  از جمله كمبود امكاناتي از قبيل هتل ،پارك بزرگ شهر ، خوابگاه دانشجويي ،مشكلات مربوط به درآمد از مواردي بود كه دراين مطرح گرديد.

ودر پايان جلسه فرماندار خاتم قول مساعد درجهت رفع  مشكلات حوزه شهري و پيگيري موارد مطرح شده را دادند.