تهیه دانشنامه دوران دفاع مقدس نه یک وظیفه اداری بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.

تهیه دانشنامه دوران دفاع مقدس نه یک وظیفه اداری بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.به گزارش  روابط عمومی فرمانداری خاتم  میربهبودی در ادامه افزود: شهدا و رزمندگان دفاع مقدس که تمام هستی خود را تقدیم دین و نظام و کشور کرده اند  حق بزرگی بر گردن ما دارند وهمه ما وامدار خون شهدا ورشادت های رزمندگان هستیم.

میربهبودی؛اعلام داشت مردم ولایتمدار وهمیشه درصحنه شهرستان خاتم نقش پررنگ وتاثیر گذاری در دوران  دفاع مقدس داشتند که باید همه ظرفیت‌ها برای جمع آوری آثار و ثبت خاطرات ارزشمندایثارگران در قالب تهیه دانشنامه دفاع مقدس بکارگرفته شود.

 درپایان تهیه دانشنامه  دفاع مقدس،  تهیه مستند عملکرد شهرستان در مبارزه با ویروس کرونا و اجرای رزمایش مواسات وهمدلی وپیگیری احداث گنجینه دفاع مقدس از مصوبات این نشست بود.