شناسه : 158370696
رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم؛

تمهیدات برگزاری انتخابات باید بیش از پیش فراهم و مسئولین کمیته ها برابر قانون از تمامی ظرفیت ها استفاده کنند.


میربهبودی رئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم در حاشیه جلسه ستاد انتخابات شهرستان خاتم بیان کرد:تمهیدات برگزاری باشکوه انتخابات باید بیش از پیش فراهم شود و مسئولین کمیته ها در برابر قانون از تمامی ظرفیت ها استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار و رئیس ستاد انتخابات در جلسه ستاد انتخابات ضمن تاکید بر رعایت برنامه زمانبندی ستاد انتخابات  تصریح کرد: اعضای ستاد انتخابات شهرستان با اشراف بر قانون انتخابات و رعایت برنامه زمانبندی زمینه و شرایط را برای برگزاری انتخاباتی پرشور با حضور و مشارکت گسترده مردم را فراهم نمایند.

عکس وخبرنگار/سمانه حیدری


آدرس کوتاه :