تمام راه های روستایی شهرستان خاتم آسفالت می باشد

تمام راه های روستایی شهرستان خاتم آسفالت می باشدفرماندار شهرستان خاتم گفت تمام راه های مواصلاتی روستایی شهرستان خاتم آسفالت می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم ، محمد زاده رحمانی با اشاره به اینکه سالجاری کارهای عمرانی خوبی در سطح شهرستان انجام شده افزود: یکی از این پروژه های عمرانی به پایان رساندن جاده های خاکی در سطح شهرستان بوده است.

وی اضافه کرد: با آسفالت جاده بختیاری- باغ معدن که تنها راه روستایی آسفالت نشده در شهرستان بوده است دیگر هیچ جاده خاکی در شهرستان خاتم وجود ندارد و تمام راه های روستایی در شهرستان آسفالت شده است.

زاده رحمانی اظهار داشت : این پروژه با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی – داخلی اجراء شده است.

وی همچنین به نزدیک شدن به آغاز سال جدید گفت: با توجه به جاهای تفریحی متعدد در شهرستان خاتم و ورود میهمانان نوروزی در سطح این شهرستان کارهای زیادی جهت زیباسازی شهر از جمله؛ آزاد سازی،زیرسازی و آسفالت،کانیور بلوار ،زیبا سازی،محوطه سازی پیاده روها و روشنایی بلوار ریاضی هروی انجام شده است.