شناسه : 159452934
فرماندار خاتم،

تقویت زیرساخت های آموزشی؛ سرمایه گذاری برای تربیت نیروی انسانی توانمند است


«جوادمیربهبودی» فرماندار خاتم در آئین کلنگ زنی احداث مدرسه متوسطه اول دهستان فتح آباد بیان کرد:حمایت وقدم گذاشتن در راهی که به تقویت حوزه تعلیم و تربیت کمک کند بسیار ارزشمند بوده و نقش اساسی و زیربنایی برای آموزش و پرورشِ نسل آینده دارد.


آدرس کوتاه :