شناسه : 358060
تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم

تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم


جمعی از مردم شهرستان خاتم طی نامه ای به استاندار یزد
تقدیر از فرماندار شهرستان خاتم

 ازانتخاب آقای سید ناصر امامی به عنوان فرماندار شهرستان خاتم تشکر کردند و با توجه به عملکرد خوب ایشان در این مدت خواستار تقدیر از ایشان شدند.

متن نامه را از آدرس زیر دریافت کنید .

 دریافت متن نامه 

 

 

 

آدرس کوتاه :