تقدیراز طلاب جهادگر جهت تغسیل و تدفین بیماران کرونایی در شهرستان خاتم

تقدیراز طلاب جهادگر جهت تغسیل و تدفین بیماران کرونایی در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: جواد میربهبودی با بیان اینکه روحانیت و طلاب همواره در خدمت به مردم پیشگام بوده‌اند، خاطرنشان کرد: درشرایط دشوار کرونایی نیز برای رفع نگرانی خانواده ها از کفن و دفن غیر شرعی اموات کرونایی وارد این عرصه سخت و خطرناک شدند:
وی ضمن تشکر از اقدامات طلاب و روحانیون افزود: این گروه جهادی به امر رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و در جهت ایجاد آرامش برای خانواده‌های متوفیان گام برداشته‌اند.
ایشان همچنین ازهمکاری وتلاش شهرداران و مجموعه شورای شهر هرات ومروست ورفع نواقص ومشکلات آرامستانها و فراهم نمودن لوازم ضروری در دفن اموات کرونایی ورعایت پروتکلهای بهداشتی  تشکر نمودند