شناسه : 362660
تقدير و تشكر مسئول هيات كونگ فو شهرستان خاتم از سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان

تقدير و تشكر مسئول هيات كونگ فو شهرستان خاتم از سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان


كونگ فو كاران استان يزد جهت كسب سهميه المپياد هفته گذشته درشهر يزد به رقابت پرداختند .دراين زمينه ورزشكاران شهرستان خاتم بسيارخوش درخشيدند و بيشترين سهميه را از آن خودكردند.كه دراين رشته ورزشي به ترتيب عنايت خومه  ، مجتبي دهقان ، حسين تاج آبادي ، محمد قنبري ، مسعوديزداني ، محمدعلي دهقان ، مسلم آذره ، پيمان عليخاني نفرات برتر استان در اوزان مختلف شناخته شدند و در آذرماه 1388در المپياد ايرانيان رقابت بسيار سختي را با حريفان خود دارند. براساس اين گزارش مسئول هيات كونگ فو شهرستان خاتم ازجناب آقاي سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان كه با حضور گرم خود در جمع كونگ فوكاران و با مساعدتهاي مالي و صحبتهاي ارزنده خود روحيه و انگيزه ورزشكاران را دو چندان كرد تقدير و تشكر كرد و كسب هشت سهميه المپياد در اين شهرستان را مديون زحمات ايشان دانست.     رستگارخبرنگارشهرستان      
تقدير و تشكر مسئول هيات كونگ فو شهرستان خاتم از سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان
كونگ فو كاران استان يزد جهت كسب سهميه المپياد هفته گذشته درشهر يزد به رقابت پرداختند .دراين زمينه ورزشكاران شهرستان خاتم بسيارخوش درخشيدند و بيشترين سهميه را از آن خودكردند.كه دراين رشته ورزشي به ترتيب عنايت خومه  ، مجتبي دهقان ، حسين تاج آبادي ، محمد قنبري ، مسعوديزداني ، محمدعلي دهقان ، مسلم آذره ، پيمان عليخاني نفرات برتر استان در اوزان مختلف شناخته شدند و در آذرماه 1388در المپياد ايرانيان رقابت بسيار سختي را با حريفان خود دارند.
براساس اين گزارش مسئول هيات كونگ فو شهرستان خاتم ازجناب آقاي سيد ناصر امامي فرماندار اين شهرستان كه با حضور گرم خود در جمع كونگ فوكاران و با مساعدتهاي مالي و صحبتهاي ارزنده خود روحيه و انگيزه ورزشكاران را دو چندان كرد تقدير و تشكر كرد و كسب هشت سهميه المپياد در اين شهرستان را مديون زحمات ايشان دانست.

    رستگارخبرنگارشهرستان     

آدرس کوتاه :