شناسه : 352172

تقدير و تشكر فرماندار خاتم از كمال برزگردادستان شهرستان


به گزارش   روابط عمومي فرمانداري   خاتم سيد ناصر امامي ميبدي   فرماندار خاتم طي جلسه اي از خدمات كمال برزگر دادستان شهرستان به ويژه به دليل رايزني هاي موثر و مفيد وي با دادستان شهرستان شهربابك به منظور رفع ابهامات ايشان در خصوص وضعيت حوزه استحفاظي شهرستان در محدوده   چاه آرتزين هرات و مراتع اطراف آن و نتايج بسيار خوب اين رايزنيها تقدير و تشكر نمود.  

به گزارش  روابط عمومي فرمانداري  خاتم سيد ناصر امامي ميبدي  فرماندار خاتم طي جلسه اي از خدمات كمال برزگر دادستان شهرستان به ويژه به دليل رايزني هاي موثر و مفيد وي با دادستان شهرستان شهربابك به منظور رفع ابهامات ايشان در خصوص وضعيت حوزه استحفاظي شهرستان در محدوده  چاه آرتزين هرات و مراتع اطراف آن و نتايج بسيار خوب اين رايزنيها تقدير و تشكر نمود.

 

آدرس کوتاه :