شناسه : 334672

تقدير و تشكر رئيس روابط عمومي و امور بين الملل استانداري يزد از خبرنگار شهرستان خاتم


آقاي قائم محمدي مشاور محترم استاندار و رئيس روابط عمومي و امور بين الملل استانداري يزد از تلاشهاي خانم مهين رستگار خبرنگار شهرستان در عرصه هاي خبري و ارسال اخبار به ساير خبرگزاريها تقدير و تشكر نمودند .

در همين راستا آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان نيز از تلاشهاي بي وقفه خانم مهين رستگار در جمع بندي و ارسال اخبار شهرستان به ساير رسانه ها و جرايد استان تقدير و تشكر نموده و از خداوند متعال براي ايشان سلامتي و موفقيت آرزو نمودند .

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :