شناسه : 342842
در دیدار فلاحتی سرپرست اداره تربیت بدنی شهرستان خاتم با فرماندار به مناسبت روز تربيت بدني و ورزش عنوان شد:

تقدير هيئتهاي ورزشي شهرستان از فرماندار و رئيس شوراي تربيت بدني شهرستان


در قسمتهایی از این تقدیر نامه آمده است: «بی شک یک منطقه زمانی در زمره مناطق برخوردار و توسعه یافته تر قرار خواهد گرفت که جوانانی مومن، با نشاط ،   پر انرژی و امیدوار داشته باشد . پرورش چنین جوانانی نیاز به توجه در بخشهای مختلف ، خصوصا حوزه تربیت بدنی منطقه دارد. به نظر می رسد که فرماندار محترم این شهرستان ضرورت موضوع را به خوبی باور نموده و تلاشهای وی در این راستا رضایت بخش است.» در پایان جلسه نیز فرماندار خاتم ضمن تشکر از سرپرست اداره تربیت بدنی و هیئتهای محترم ورزشی خواستار تلاش بیشتر آنان گردید و از فلاحتی خواست جهت به بهره برداری رسیدن پروژه های ورزش تلاش بیشتری داشته باشد و برنامه هاي خود را در زمينه ارتقاي ورزش پهلواني و قهرماني ارائه دهد فرماندار در پايان قول همه گونه مساعدت در اين زمينه را دادو هيئتهاي تقدير كننده از فرماندار به شرح ذيل اعلام گرديد. هیئت فوتبال                                   هیئت وشو هیئت هندبال                                  هیئت شنا هیئت کشتی                                   هیئت سوارکاری هیئت تیر اندازی و کمان                     نماینده تربیت بدنی شهرستان در بخش مروست هیئت باستانی مسئول ورزش بانوان هیئت همگانی هیئت رزمی هیئت کوهنوردی هیئت آمادگی حسمانی هیئت تنیس روی میز هیئت موتور سواری هیئت روستایی   و عشایری   روابط عمومی فرمانداری خاتم  
در دیدار فلاحتی سرپرست اداره تربیت بدنی شهرستان خاتم با فرماندار به مناسبت روز تربيت بدني و ورزش عنوان شد:

در قسمتهایی از این تقدیر نامه آمده است:

«بی شک یک منطقه زمانی در زمره مناطق برخوردار و توسعه یافته تر قرار خواهد گرفت که جوانانی مومن، با نشاط ،  پر انرژی و امیدوار داشته باشد . پرورش چنین جوانانی نیاز به توجه در بخشهای مختلف ، خصوصا حوزه تربیت بدنی منطقه دارد. به نظر می رسد که فرماندار محترم این شهرستان ضرورت موضوع را به خوبی باور نموده و تلاشهای وی در این راستا رضایت بخش است.»

در پایان جلسه نیز فرماندار خاتم ضمن تشکر از سرپرست اداره تربیت بدنی و هیئتهای محترم ورزشی خواستار تلاش بیشتر آنان گردید و از فلاحتی خواست جهت به بهره برداری رسیدن پروژه های ورزش تلاش بیشتری داشته باشد و برنامه هاي خود را در زمينه ارتقاي ورزش پهلواني و قهرماني ارائه دهد

فرماندار در پايان قول همه گونه مساعدت در اين زمينه را دادو هيئتهاي تقدير كننده از فرماندار به شرح ذيل اعلام گرديد.

هیئت فوتبال                                  هیئت وشو

هیئت هندبال                                 هیئت شنا

هیئت کشتی                                  هیئت سوارکاری

هیئت تیر اندازی و کمان                    نماینده تربیت بدنی شهرستان در بخش مروست

هیئت باستانی

مسئول ورزش بانوان

هیئت همگانی

هیئت رزمی

هیئت کوهنوردی

هیئت آمادگی حسمانی

هیئت تنیس روی میز

هیئت موتور سواری

هیئت روستایی  و عشایری

 

روابط عمومی فرمانداری خاتم

 

آدرس کوتاه :