شناسه : 350802

تقدير مدير كل فرهنگ و ارشاد استان از فرماندار خاتم


به گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم عاليشوندي مدير كل   فرهنگ و ارشاد اسلامي   استان از فرماندار خاتم به خاطر همكاري و همراهي وي در امور فرهنگي به ويژه   پيگيريهاي متعدد در برطرف نمودن   مسائل و مشكلات زمين مجتمع فرهنگي وهنري شهرستان   تقدير و تشكر نمود . تصوير پيام   به اين شرح است:  

به گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم عاليشوندي مدير كل  فرهنگ و ارشاد اسلامي  استان از فرماندار خاتم به خاطر همكاري و همراهي وي در امور فرهنگي به ويژه  پيگيريهاي متعدد در برطرف نمودن  مسائل و مشكلات زمين مجتمع فرهنگي وهنري شهرستان  تقدير و تشكر نمود .

تصوير پيام  به اين شرح است:

 

آدرس کوتاه :