تقدير مدير كل فرهنگ و ارشاد استان از فرماندار خاتم

تقدير مدير كل فرهنگ و ارشاد استان از فرماندار خاتمبه گزراش روابط عمومي فرمانداري خاتم عاليشوندي مدير كل  فرهنگ و ارشاد اسلامي  استان از فرماندار خاتم به خاطر همكاري و همراهي وي در امور فرهنگي به ويژه  پيگيريهاي متعدد در برطرف نمودن  مسائل و مشكلات زمين مجتمع فرهنگي وهنري شهرستان  تقدير و تشكر نمود .

تصوير پيام  به اين شرح است: