تقدير فرماندار خاتم از عوامل دستگيري قاچاقچيان هوبره در شهرستان خاتم

تقدير فرماندار خاتم از عوامل دستگيري قاچاقچيان هوبره در شهرستان خاتموي افزود هوبره يكي از پرندگان حمايت شده و به عنوان ميراث طبيعي ارزشمند كشور ما و حائز اهميت ملي و بين المللي مي باشد منطقه قره تپه شهرستان خاتم بنا به نظر كارشناسان مختلف داخلي و خارجي به عنوان شاخص ترين زيستگاه هوبره كشور محسوب مي شود متاسفانه هرساله تعدادي از اين گونه نادر در نقاط مختلف كشور تنها به جرم اينكه مورد علاقه شيوخ عرب و موجبات تفريح و رضايت خاطر آنها را فراهم مي كند زنده گيري و به كشورهاي حوزه خليج فارس قاچاق مي شوند در مهرماه سال جاري با هوشياري و گشت و كنترل شبانه روزي مامورين محيط زيست شهرستان خاتم 3 باند حرفه اي و سابقه دار زنده گيري و قاچاق اين پرنده به كشورهاي عرب نشين حوزه خليج فارس دستگير شدند از اين افراد تعداد 12 قطعه هوبره و 30 عدد تله كشف گرديد اين افراد كه 10 نفر بودند در حال حاظر 7 نفر از آنها در زندان بسر مي برند و مي بايست بالغ بر يكصد ميليون ريال به عنوان ضررو زيان دارد به طبيعت و حق درمان محيط زيست پرداخت نمايند .

فرماندار خاتم درپايان اقزود از همكاري و حساسيت ارگانهاي اجرايي شهرستان از جمله محيط زيست دادگستري محترم ، اداره محترم اطلاعات و نيروي محترم انتظامي كه در دستگيري متخلفين صيد و شكار و غير مجاز تلاش مي كنند تقدير مي كنم و از مردم خوب شهرستان و جوامع محلي كه در راستاي حفاظت محيط زيست منطقه همكاري و تعامل خوبي را با محيط زيست دارند تقدير مي كنم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم