تعیین 21بازرس انتخابات در شهرستان خاتم

تعیین 21بازرس انتخابات در شهرستان خاتمبه گزارش روابطعممی فرمانداری خاتم: محمودی رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان خاتم در نشستی با اعضای هیات بازرسی از تعیین 21 بازرس در کل این شهرستان در شعب اخذ رأی خبر داد.

وی با بیان اینکه با تعیین 21بازرس در سطح این شهرستان کار بازرسی درشهرستان خاتم درحال انجام است، خاطرنشان کرد: در انتخابات پیش‌رو تصمیم بر آن شده تا با استفاده از بازرس در تمام شعب اخذ رأی به شفافیت انتخابات کمک شود.

عکس و خبر/سمانه حیدری