شناسه : 336572

تعيين يكشنبه هاي آخر هرماه از سوي فرماندار خاتم جهت ملاقات عمومي با مردم مروست در محل بخشداري مروست


از ابتداي سال 89 آخرين يكشنبه هرماه به ملاقات عمومي فرماندار با مردم مروست در محل بخشداري مروست اختصاص يافت .

اين اقدام كه براي اولين بار از ابتداي تأسيس شهرستان انجام مي گيرد و در زمان فرمانداران قبلي سابقه نداشته است به ابتكار آقاي امامي فرماندار شهرستان خاتم صورت گرفته و مورد استقبال مردم مروست قرار گرفته است ، چرا كه ديگر مجبور نيستند براي ملاقات با فرماندار و طرح درخواستهايشان  فاصله بين دو شهر هرات و مروست را طي كنند .

تصاوير مرتبط :

 
آدرس کوتاه :