شناسه : 1470028
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم خبرداد:

تعداد 870حامی حمایت ایتام تحت پوشش کمیته امداد شهرستان خاتم را برعهده دارند


مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم گفت: هم اکنون 870حامی خیر ونیکوکار حمایت مادی و معنوی ایتام تحت پوشش این نهاد را برعهده دارند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم خبرداد:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"محمد ملکی" تصریح کرد: کمیته امداد شهرستان خاتم درراستای حمایت از ایتام طرح اکرام ایتام را اجرا می کند که دراین راستا هم اکنون 870حامی خیر ونیکوکار حمایت مادی و معنوی 175یتیم تحت پوشش این نهاد را برعهده دارند.

وی اظهارداشت: حامیان نیکوکار این شهرستان درشش ماهه نخست امسال بیش ازیک میلیاردو 531میلیون ریال برای حمایت از ایتام پرداخت نموده اند.

ملکی افزود:درشش ماهه نخست سال 92،تعداد 160حامی جدید درطرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت نمودند.

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم  ادامه داد: دراین مدت همچنین بیش از50میلیون ریال کمک هزینه زندگی به 34خانوارتحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان خاتم اعطاشد.

 

آدرس کوتاه :