تعدادی سرمایه گذار خارجی با فرماندار این شهرستان دیدار کردند

تعدادی سرمایه گذار خارجی با فرماندار این شهرستان دیدار کردند


به منظور توسعه صنعت در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به منظور توسعه صنعتی شهرستان خاتم تعدادی از سرمایه گذار خارجی (هندی ) با حضور درشهرستان و مذاکره با مسئولین و بازدید از شهرک صنعتی درخصوص سرمایه گذاری دربخش فولاد مذاکراتی با فرماندار خاتم داشتند

در این خصوص فرماندار شهرستان اعلام کرد که درجهت توسعه صنعتی شهرستان هرگونه همکاری و مساعدت را با سرمایه گذاران بومی و غیر بومی را خواهیم داشت.