تصويب مطالعه راه آهن شهربابك – سعادت شهر در جلسه شوراي اداري خاتم به رياست وزير راه ترابري

تصويب مطالعه راه آهن شهربابك – سعادت شهر در جلسه شوراي اداري خاتم به رياست وزير راه ترابريفرماندار شهرستان خاتم گفت : در چار چوب سفر رياست محترم جمهوري و هيئت دولت به استان يزد دكتر بهبهاني وزير محترم راه و ترابري به نمايندگي از هيئت دولت در شهرستان خاتم حضور يافت.

امامي افزود : وزير و نماينده دولت در شهرستان خاتم با حضور در گلزارهاي شهداي هرات و مروست به مقام شامخ شهداء اداي احترام كرد و دو پروژه مهم اتاق عمل بيمارستان هرات و چاهك باند دوم جاده هرابرجان - توتك و افتتاح و پروژهاي باند اول جاده هرابرجان – هرات – رودشهر به طول 549/62 كيلومتر كه بخشي از محور اصلي صفا شهر – هرات – شهربابك مي باشد و نقش اساسي در ارتباط ترانزيتي جنوب كشور با استانهاي غربي را خواهد داشت و امكان دسترسي سريعتر و روانتر استانهاي مذكور را با بنادر جنوبي فراهم مي نمايد و پتروشيمي خاتم را كلنگ زني كردند .

فرماندار خاتم ضمن تشكر از مردم شهرستان به خصوص شهروندان  هرات و مروست به خاطر استقبال با شكوه از وزير گفت تقريباً تمام مدت جلسه شوراي اداري به تبيين و توجيه عبور راه آهن از شهرستان خاتم گذشت و نهايتاً خوشبختانه مطالعه اين پروژه به تصويب رسيد كه مطمئنيم با توجه به فاكتورهاي موجود مطالعات جواب خواهد داد و عمليات احداث نيز لاجرم انجام خواهد شد .