شناسه : 154124310

تشییع پیکر مادرمعظم شهیدعلی اکبر یزدانی در شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:مراسم تشییع پیکر مادرمعظم شهیدعلی اکبر یزدانی با حضور فاضلی فرماندارو سایر مسئولین و مردم در روستای ترکان برگزارشد.


آدرس کوتاه :