شناسه : 139991646

تشکیل کمیته شهرستانی پیشگیری ازخودکشی


تشکیل کمیته شهرستانی پیشگیری ازخودکشی باحضورفرماندارخاتم،بخشدارمرکزی ودیگرمسئولین شهرستان درمحل فرمانداری برگزارشد.

  آ شتیانی کارشناس سلامت و روان شبکه بهدا شت گفت: با توجه به آ مار8284 نفر آ موزش دیده در حوزه اجتماعی ، سلامت و روان ،پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر بیان نمود: خانه وخانواده  بعنوان منشاء رشد وشکوفایی از لحاظ آسیب های اجتماعی بیشتر مورد توجه و تاکید میباشد ودر این راه میتوان با آموزش های صحیح و علمی از بروز این عامل پیشگیری کرد.

وی اظهار نمود: هدف از تشکیل کمیته های مذکورمذکور در ادارات وخصوصا در مدارس که هدف  توانمند سازی دانش آموزان در کنترل خشم و استرس ، افسردگی را بعنوان شایع ترین اختلال دراین راستا یاد کرد.

فاضلی بیان نمود:ضمن اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب های اجتماعی اعلام نمود: همه افراد به میزان توان خود می بایست برای کاهش این آسیب ها در جامعه تلاش کنند،چرا که این تنها موضوع مدیریتی و حاکمیتی یست بلکه سرنوشت همه افراد جامعه می باشد.

ایشان تاکید نمود: بایستی از تکرار آمارهای نا امید کننده پرهیز نمود و با افزایش سطح هوشیاری خانواده ها و فرزندان  گفتمان ایجابی و طرح های تشویقی در دستور کار قرار دهند.

فاضلی در پایان از شبکه بهداشت و درمان خواستار جمع بندی فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته توسط ارگان های مختلف در سطح شهرستان جهت ارائه به دفتر اجتماعی استانداری به فرمانداری خاتم ارسال گردد.

 


آدرس کوتاه :