شناسه : 145443133

تشکیل کانون های سلامت محله درمناطق شهری شهرستان خاتم


تشکیل کانون های سلامت محله درمناطق شهری شهرستان خاتم با حضورمیربهبودی معاون سیاسی،امنیتی ،اجتماعی فرماندار،شهردار ونمایندگان شبکه بهداشت و درمان در محل فرماندارخاتم برگزارشد.

 

دراین نشست پس از بررسی پیشنهادات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان توافق شد کل محدوده شهری هرات به 6 محله تقسیم تا درهرکدام ازاین محلات کانون سلامت محله با مشارکت ادارات ونهاد های شهرستان تشکیل شود.


آدرس کوتاه :