تشکیل شورای پدافند غیر عامل در خاتم

تشکیل شورای پدافند غیر عامل در خاتممیربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندارخاتم بااشاره به اهمیت این موضوع گفت:پدافند غیر عامل بعنوان یکی از ارکان مصون سازی کشوردر مقابل تهدیدات نقش بسیارتاثیرگذاری درکاهش آسیب پذیری،خسارات وجلوگیری ازتلفات انسانی دارد.

میربهبودی افزود:بکارگیری اصول ومعاری های پدافند غیر عامل میتواند به تکمیل زنجیره دفاعی درکنار پدافندعامل کمک موثر وقابل توجهی نماید.

ایشان خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه پدافندغیر عامل ازطرف مقام معظم رهبری و همچنین دراسناد بالادستی توجه خاصی به آن شده است نیاز است براساس دستور عمل هفته پدافند غیر عامل کارگروه های متعددی درسطح شهرستان تشکیل گرددومسئولین ادارات ونهاد ها نسبت به شناسایی تهدیدات طبیعی وغیر طبیعی تمهیدات لازم رابکارگیرندو برنامه های مفیدی در جهت نهادینه نمودن فرهنگ پدافند غیر عامل واجرای اصول پدافندی درسطح شهرستان بکارگیرند.

درادامه محمد محمودی معاون عمرانی فرماندار گفت:باتوجه به اینکه شهرستان خاتم بعنوان قطب کشاورزی ودام پروری استان است خواستار تعیین الویت برای فعالسازی و راه اندازی کارگروه های مختلف شد.

تهیه وپخش بسته های فرهنگی،برگزاری کارگاه های آموزشی وارائه راهکار،برگزاری جشنواره و رزمایش جهت آشنایی باپدافند غیر عامل از مصوبات این جلسه بود.