شناسه : 336582

تشكيل جلسه كميته مردمي دهه فجر انقلاب اسلامي دربخش مروست با حضور فرماندار شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومي فرماندار خاتم دراين جلسه كه با حضور تعدادي از معتمدين واهالي مروست برگزار شد.شاه حسيني فرماندار خاتم" با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري گفت: هرجوان ايراني و شيعي با شنيدن سخنان مقام عظمي ولايت برخود مي باليد وافتخار مي كند به ايراني بودن ، شيعه بودن و وظيفه همه ماست كه رهنمودهاي حضرت ايشان را نصب العين قرار داده وبه   ويژه درخصوص حضور حداكثري درانتخابات وهمچنين راهپمايي 22بهمن در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي   نقش خودرا ايفاء نمائيم. شاه حسيني درادامه درخصوص توسعه مديريت  نيز مطالبي را بيان نمود.

به گزارش روابط عمومي فرماندار خاتم دراين جلسه كه با حضور تعدادي از معتمدين واهالي مروست برگزار شد.شاه حسيني فرماندار خاتم" با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري گفت: هرجوان ايراني و شيعي با شنيدن سخنان مقام عظمي ولايت برخود مي باليد وافتخار مي كند به ايراني بودن ، شيعه بودن و وظيفه همه ماست كه رهنمودهاي حضرت ايشان را نصب العين قرار داده وبه  ويژه درخصوص حضور حداكثري درانتخابات وهمچنين راهپمايي 22بهمن در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي  نقش خودرا ايفاء نمائيم.شاه حسيني درادامه درخصوص توسعه مديريت  نيز مطالبي را بيان نمود.

آدرس کوتاه :