تشكيل آخرين جلسه داخلي كاركنان فرمانداري با فرماندار شهرستان خاتم درسال 90

تشكيل آخرين جلسه داخلي كاركنان فرمانداري با فرماندار شهرستان خاتم درسال 90در اين جلسه پس از تلاوت آياتي چند از كلام اله مجيد٬ ابتدا "محمد علي شاه حسيني" فرماندار ضمن تبريك سال جديد و تقدير و تشكر از تلاشها و فعاليت هاي مجموعه كاركنان در سال 1390 توضيحاتي در رابطه با نظم و انضباط اداري و لزوم ارائه عملكرد و برنامه ريزي هر واحد در طول سال آينده و همچنين آماده نمودن شرايط مناسب براي حضور پرشور مردم در دور دوم انتخابات دادند .

 فرماندار خاتم ادامه داد: برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي از حساسيت خاصي برخودار است و از اصلي ترين وظايف مسئولين ، تشويق مردم براي حضور درپاي صندوق هاي راي مي باشد.