تسهيلات پرداختي و پرونده هاي در دست اقدام در بانكها به مرز 17 ميليارد تومان رسيد .

تسهيلات پرداختي و پرونده هاي در دست اقدام در بانكها به مرز 17 ميليارد تومان رسيد .


فرماندار خاتم اعلام كرد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " محمد علي شاه حسيني " در جلسه كار گروه كشاورزي كه با حضور بخشدار مركزي ، رئيس جهاد كشاورزي و رؤساي بانكهاي شهرستان برگزار گرديد از بانكها خواست ميزان تسهيلات پرداختي در هر شعبه را اعلام نمايند .
كه به ترتيب بانك كشاورزي چاهك 65 ميليارد ريال ، بانك كشاورزي هرات 47 ميليارد ريال و بانك كشاورزي مروست 54 ميليارد ريال تسهيلات پرداخت و تشكيل پرونده شده است .
فرماندار خاتم در پايان ضمن تقدير و تشكر از مسئولين بانكها خواستار پرداخت به موقع تسهيلات به متقاضيان شد .