شناسه : 12713257

تسلیت ارتحال عالم ربانی حضرت آیت الله مهدوی کنی


ارتحال عالم ربانی، روحانی اخلاق مدار و معتدل، یار دیرینه امام و رهبری، حضرت آیت الله مهدوی کنی را تسلیت عرض می کنیم. روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم

ارتحال عالم ربانی، روحانی اخلاق مدار و معتدل، یار دیرینه امام و رهبری، حضرت آیت الله مهدوی کنی را تسلیت عرض می کنیم.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم


آدرس کوتاه :