ترویج کتابخوانی و استقبال از کتاب نیار به فرهنگ سازی دارد

ترویج کتابخوانی و استقبال از کتاب نیار به فرهنگ سازی دارد


در دیدار کارکنان کتابخانه های عمومی شهرستان خاتم با فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار دردیدار کارکنان کتابخانه های شهرستان با ایشان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند:کتابخوانی باید درجامعه ترویج شود و این کار به عهده تمام دستگاههایی است که دراین زمینه مسئولند.افزود: یکی از راهکارها برای گسترش فرهنگ کتابخوانی استفاده از کمک های خیری و نیکوکار برای تاسیس و تجهیز کتابخانه ها می باشد.

 و ی تاکید کرد: توجه به مسائل فرهنگی به ویژه توجه و برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید سرلوحه کار مسئولین قرارگیرد.  

مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خاتم هم دراین جلسه از وجود 36هزار جلد در کتابخانه های شهرستان خبرداد و افزود:80درصد اعضای کتابخانه ها را قشر دانش آموز تشکیل می دهند