ترویج بازی های بومی و محلی در خاتم ضروری است

ترویج بازی های بومی و محلی در خاتم ضروری استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛ جواد میربهبودی بیان داشت: امروزه با توجه به توسعه تکنولوژی و کاهش چشمگیر بازی های سنتی در کودکان و نوجوانان، ترویج بازی های بومی و محلی بخصوص در مدارس را ضروری کرده است.
وی اضافه کرد: اگر ما هدف غایی ورزش را ارتقای روح و روان در کنار جسم بدانیم بازی های بومی نیز دقیقا همان کارکردی را دارند که ورزش قهرمانی دارد لیکن این بازی ها با هزینه های کمتر قطعا قابل دسترس هستند.
میربهبودی یادآور شد: مطالعه و معرفی این بازی ها از آن جهت حائز اهمیت است که می تواند هم به ما دانشی درخصوص داشته های فرهنگی مان بدهد و هم مهمتر از آن، فرصتی فراهم کند که با کسب آگاهی بتوانیم در زندگی امروز خود و کودکانمان از انها استفاده کنیم و از شادی و نشاطی که بخش جدایی ناپذیری از این بازی هاست بهره مند شویم.
وی با بیان اینکه روستاهای شهرستان از تنوع بازی های بومی و محلی زیادی برخوردارند گفت: در این راستا سعی داریم تا با گسترش این بازی ها و برگزاری مسابقات در بخش بانوان و آقایان موجب رونق آنها شویم.
هادی مقیمی رئیس هیات ورزش روستایی استان طی حکمی جوادمیربهبودی را به سمت رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان خاتم منصوب کرد.