شناسه : 351552
در سفر سرپرست وزارت راه و ترابري به استان يزد مطرح شد

تخصيص 50 ميليارد ريال اعتبار براي پروژه هاي راهسازي خاتم در حوزه بخش مروست


بنا به اعلام فرماندار خاتم با توجه به بازديد مهندس نيكزاد مقام عالي   سرپرستي وزارت راه و ترابري از جاده يزد خاتم ودر پي آن جلسه شوراي مسكن استان بنا به دستور ايشان مبلغ ده ميليارد ريال از اعتبارات ملي به احداث جاده علي آباد چهل گزي به مروست تخصيص مي يابد . وي همچنين اضافه كرد مبلغ بيست ميليارد ريال از اعتبارات ملي نيزجهت تكميل جاده مروست به مهر دشت تخصيص يافت كه به همين ميزان نيز بايد از اعتبارات استاني تخصيص يابد،   تا انشاءا... بتوانيم در دهه فجر امسال شاهد بهره برداري از اين جاده كه اهميتي بسيار در امر ارتباط آسان و سريع شهرستان خاتم به خصوص مروست با ابركوه وديگر استانها ي مرتبط   دارد باشيم .
در سفر سرپرست وزارت راه و ترابري به استان يزد مطرح شد

بنا به اعلام فرماندار خاتم با توجه به بازديد مهندس نيكزاد مقام عالي  سرپرستي وزارت راه و ترابري از جاده يزد خاتم ودر پي آن جلسه شوراي مسكن استان بنا به دستور ايشان مبلغ ده ميليارد ريال از اعتبارات ملي به احداث جاده علي آباد چهل گزي به مروست تخصيص مي يابد .

وي همچنين اضافه كرد مبلغ بيست ميليارد ريال از اعتبارات ملي نيزجهت تكميل جاده مروست به مهر دشت تخصيص يافت كه به همين ميزان نيز بايد از اعتبارات استاني تخصيص يابد،  تا انشاءا... بتوانيم در دهه فجر امسال شاهد بهره برداري از اين جاده كه اهميتي بسيار در امر ارتباط آسان و سريع شهرستان خاتم به خصوص مروست با ابركوه وديگر استانها ي مرتبط  دارد باشيم .

آدرس کوتاه :