شناسه : 146037553

تجلیل فرماندارخاتم ازمسئول کتابخانه امام علی(ع)ترکان وهرابرجان


به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی فرماندار خاتم از مسئول کتابخانه امام علی (ع)ترکان و هرابرجان خانم لیلا پورمحمدی به جهت کسب رتبه کتابدار نمونه کشوری در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان تجلیل بعمل آورد.
آدرس کوتاه :