شناسه : 157759321

تجلیل از موفق ترین حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهرستان خاتم


به مناسبت هفته دولت و روز کارمند مراسم تجلیل ازسرهنگ احمد زارع فرمانده و مدیران حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهید الله دادی یعنوان موفق ترین حوزه مقاومت بسیج کارمندی شهرستان خاتم در سپاه الغدیراستان در جشنواره مالک اشتر با حضور فاضلی فرماندار و سایر مسئولین شهرستانی برگزار گردید.


آدرس کوتاه :