شناسه : 148413936

تجلیل از مدیر جهادی پرسنل فرماندهی انتظامی


میربهبودی معاون سیاسی ،امنیتی فرماندار به اتفاق سرهنگ میرحسینی معاون هماهنگی ،سرهنگ ستوده رییس پلیس مبارزه باموادمخدر فرماندهی انتظامی استان وسرهنگ کشوری فرمانده انتظامی،دادستان وجانشین اداره اطلاعات شهرستان با حضور درمنزل سروان رحماندوست که به عنوان مدیر جهادی فرماندهی انتظامی انتخاب شده بود از ایشان تجلیل وقدردانی به عمل آمد.


آدرس کوتاه :