شناسه : 146205551

تجلیل از فرماندار خاتم در مراسم ستاد اربعین استان


تجلیل از فاضلی رئیس ستاد اربعین حسینی شهرستان خاتم بهمراه میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار، در مراسم تجلیل از روسای کارگروه دست اندرکاران ستاد اربعین حسینی در محل دفتر امام جمعه برگزار گردید.

 گفتنی است در مراسم تجلیل از روسای کارگروه دست اندرکاران ستاد اربعین حسینی؛ از فرماندار خاتم بعنوان رئیس ستاد اربعین حسینی شهرستان خاتم و میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار توسط آیت الله ناصری با اهداء لوح تقدیر وتجلیل شد


آدرس کوتاه :