تجلیل از فرماندار خاتم در مراسم ستاد اربعین استان

تجلیل از فرماندار خاتم در مراسم ستاد اربعین استان گفتنی است در مراسم تجلیل از روسای کارگروه دست اندرکاران ستاد اربعین حسینی؛ از فرماندار خاتم بعنوان رئیس ستاد اربعین حسینی شهرستان خاتم و میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار توسط آیت الله ناصری با اهداء لوح تقدیر وتجلیل شد