تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر هرات به مناسبت روز ملی شورا

تجلیل از اعضای شورای اسلامی شهر هرات به مناسبت روز ملی شورا