تجليل مدير كل غله استان از فرماندارخاتم

تجليل مدير كل غله استان از فرماندارخاتم به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم، "بختيار اعلايي پور" در قسمتي از اين پيام آورده است: با عنايت به اين كه حضرتعالي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه كاري بس عظيم بود علي الخصوص در مورد آرد و نان، اين موارد حياتي و روزي روزانه مردم، تلاش و كوشش بي دريغ از خود نشان داده ايد و اين امر اساسي و مهم بحمدالله به همت شما و همكارانتان بدون كوچكترين مشكل و مانع انجام گرفته است لذا بر خود وظيفه مي دانم از تلاش و كوشش و زحمات بي دريغ جنابعالي و ساير همكاران دلسوزتان تقدير و تشكر نمايم.