شناسه : 340102

تجليل از حافظان برتر قرآن خاتم


به منظور تعميق وترويج فرهنگ قرآني ،از حافظان برتر دارالقرآن حضرت امام خميني (ره) شهرستان خاتم تجليل شد.

 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم دراين مراسم بر ضرورت تعميق بخشي به مفاهيم قرآني اشاره و از خدمات بي شائبه متوليان امورقرآني تقدير و تشكر به عمل آمد وبيش از ۱۵نفر از قرآن آموزان که يک و يا بيشتر ازيک جزء قرآن را حفظ کرده بودندمورد تشويق قرارگرفتند .

مديردارالقرآن حضرت امام خميني (ره) خاتم گفت درسال گذشته بيش از ۱۰۰نفر از دانش آموزان دوره هاي مختلف دراين مرکز آموزش قرآن را فرا گرفتند وي برگزاري اردوي يکروزه ، برگزاري جلسه محفل انس با قرآن و اهداء جوائز ولوح تقدير به قرآن آموزان درمناسبت هاي مختلف  و برگزاري دوره تخصصي آموزش مربيان قرآن باحضور اساتيد مجرب استان را از مهمترين فعاليت هاي مرکز دارالقرآن حضرت امام خميني اين شهرستان برشمرد .

آدرس کوتاه :