تبلور اعجاز طبیعت

تبلور اعجاز طبیعت


سرچشمه هرات؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛هفتمین میراث ارزشمند طبیعی ثبت شده در فهرست آثار طبیعی ملی کشور با قدمتی معادل دوره اول زمین شناسی یعنی کواترزیا بیش از ۱۰۰۰۰سال پیشینه یکی از جاذبه های مطرح شهرستان و در ردیف مناطق نمونه گردشگری استان و کشور می باشد.

از جاذبه های گردشگری مجاور این بنا می توان به طبیعت بکر مسیرهای کوهپیمایی چشمه و کانال آب به شکل مسیر قنوات قابل بهره برداری در پروژه های گردشگری اشاره نمود.

با توجه به تاسیسات ایجاد شده شامل : رستوران ، نماز خانه، سرویس های بهداشتی و محوطه سازی فاز اول ساماندهی این اثر طبیعی که از سال ۸۶ آغز و در سال ۸۸ زیر نظر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگردی استان و شهرستان به اتمام رسیده هم اکنون آماده بهره برداری است و استفاده از این مجموعه امکان پذیر و مطلوب می باشد.