سرپرست فرمانداري شهرستان خاتم در جلسه شوراي بهداشت  طي سخناني مسئولين را بر رسيدگي و پيگيري مسائل بهداشتي شهرستان فراخواند

در اين جلسه همچنين گزارشي از وضعيت آب شهري وروستايي ارائه شد ومسئولين ذيربط گزارش خودرا ارائه نمودند.

درادامه اين جلسه موضوع كمبود آب آشاميدني روستاهاي خوانسار وكرخنگان مورد بحث قرار گرفت و غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم از اداره آب و فاضلاب روستايي خواست هرچه سريعتر نسبت به تامين آب آشاميدني روستاهاي مذكور اقدام كنند.

 در ادامه اين جلسه مواردي از قبيل جمع آوري زباله ، استعلام از واحدهاي توليدي و صنعتي توسط بهداشت حرفه اي مركز بهداشت شهرستان،  جمع آوري و اتلاف سگهاي ولگرد - بازديد شبكه بهداشت و در مان از روستاها ي شهرستان و بر طرف نمودن مسائل و مشكلات فاضلاب شهرها روستاهاي شهرستان مصوب گر ديد.