تاکید فرماندار خاتم برتسریع وتکمیل مجتمع های گلخانه ای شهرستان خاتم

تاکید فرماندار خاتم برتسریع وتکمیل مجتمع های گلخانه ای شهرستان خاتم
در این جلسه فرماندار خاتم خواستار تکمیل هر چه سریعتر زیرساخت های  واحدهای مذکور در جهت واگذاری به متقاضیان شد. وی اولویت در واگذاری را به فارغ التحصیلان واجد شرایط شهرستان و سرمایه گذاران بومی دانست.
مقرر شد در خصوص تخصیص آب مجتمع گلخانه ای هرات نیز در اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان  ضمن دعوت از رئیس سازمان جهادکشاورزی و مدیرعامل آب منطقه ای موضوع مورد بررسی قرار گیرد.