تامين اعتبار پروژه احداث مخزن 5000 مترمكعبي ذخيره آب شرب هرات .

تامين اعتبار پروژه احداث مخزن 5000 مترمكعبي ذخيره آب شرب هرات .با توجه به خبر درج شده در نشريه خبري شهراب شماره 443 شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور باعنوان تامين اعتبار بخشي از پروژه احداث مخزن ذخيره اب هرات توسط فرمانداري خاتم سه ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني جهت تكميل پروژه مخزن ذخيره آب پنج هزار مترمكعبي شهر هرات تخصيص يافت .
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان يزد ، عمليات احداث مخزن ذخيره آب پنج هزار متر مكعبي شهر هرات كه از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده در حال حاضر با پيشرفت 45 درصدي در حال اجراست مدير آبفاي هرات با اعلام اين خبر گفت در سال گذشته نيز دو ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات خشكسالي توسط فرماندار شهرستان خاتم جهت اجراي اين پروژه تخصيص و هزينه شده است .
اميد علي سهاميان افزود : عمليات احداث مخزن ذخيره پنج هزار مترمكعبي شهرهرات با دو ميليارد ريال اعتبار اوليه آغاز شد كه در صورت تخصيص مبلغ مصوب سال 89 جهت تكميل اين پروژه به يك ميليارد اعتبار ديگر نياز است كه چنانچه تخصيص يابد طبق برنامه اين پروژه در ابتداي سال 1390 به بهره برداري خواهد رسيد .
وي خاطر نشان كرد در حال حاضر آب شرب مشتركين اين شهر از دو حلقه چاه با دبي 60 ليتر بر ثانيه از منطقه خوانسار شهر هرات تامين مي شود .
امامي فرماندار خاتم در تكميل اين خبر افزود در مجموع تا به حال مبلغ 5000 ميليون ريال از محل اعتبارات ستاد حوادث و كميته برنامه ريزي شهرستان جهت پروژه مخزن 5000 مترمكعبي هرات تخصيص يافته كه با اين مبلغ با توجه به قرارداد منعقد شده با پيمانكار پروژه مذكور عمليات احداث پروژه پايان خواهد يافت واحتمالاً مبلغ 1000 ميليون ريال جهت تاسيسات جانبي (خط انتقال ، شير فلكه و ...) نياز باشد كه اين مبلغ نيز مي بايست از طريق شركت آب و فاضلاب شهري استان تامين گردد .
ايشان همچنين اعلام داشت مبلغ 500 ميليون ريال جهت آبرساني و تامين آب شرب هرات و 650 ميليون ريال نيز جهت اصلاح و بازسازي شبكه آب شرب مباركه مروست تخصيص و جذب گرديده كه تاكنون در مجموع مبلغ 6150 ميليون ريال در اختيار اداره آب و فاضلاب شهرستان خاتم قرار گرفته است كه جا دارد در اينجا از حمايت و مساعدتهاي استاندار محترم و مدير كل محترم مديريت بحران استان تقدير و تشكر نمايم .

روابط عمومي فرمانداري خاتم