شناسه : 337242

تاكنون بيش از 80هزار نفر مسافر نوروزي از آثار تاريخي شهرستان خاتم بازديد كرده اند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم تاكنون 80هزار 544 نفر از آثار تاريخي شهرستان بازديد كردنده اند براساس اين گزارش درايام نوروز تاكنون بالغ بر 3هزار 162نفر از مسافران نوروزي درشهرستان خاتم اسكان يافته اند. گفتني است: اطلاع رساني ، توزيع بروشور هاي معرفي شهرستان ، نصب تابلوهاي ويژه معرفي آثار باستاني از جمله اقدامات براي افزايش تعداد بازديد كنندگان از آثار تاريخي شهرستان خاتم بوده است.  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم تاكنون 80هزار 544 نفر از آثار تاريخي شهرستان بازديد كردنده اند

براساس اين گزارش درايام نوروز تاكنون بالغ بر 3هزار 162نفر از مسافران نوروزي درشهرستان خاتم اسكان يافته اند.

گفتني است: اطلاع رساني ، توزيع بروشور هاي معرفي شهرستان ، نصب تابلوهاي ويژه معرفي آثار باستاني از جمله اقدامات براي افزايش تعداد بازديد كنندگان از آثار تاريخي شهرستان خاتم بوده است.

 

آدرس کوتاه :